raporty oddziaływania na środowisko

punkt  Radiowe systemy nadawcze są źródłami promieniowania elektromagnetycznego, mającego wpływ na środowisko. W związku z powyższym, na etapie projektowania systemu  należy określić czy został on zakwalifikowany do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska i wymaga wykonania raportu oddziaływania na środowisko.

Anteny linii radiowych.

Anteny stacji bazowej telefonii komórkowej.

punkt  Zakres raportu obejmuje między innymi wyznaczenie obszarów
o wartościach średniej gęstości mocy pól elektromagnetycznych przekraczających dopuszczalny poziom. Obliczenia oraz prowadzone analizy ujmują promieniowanie anten wszystkich systemów nadawczych zainstalowanych na rozpatrywanym obiekcie.

punkt  Podstawowym celem raportu jest określenie poziomu oddziaływania na środowisko radiowego systemu nadawczego oraz wskazanie,
w koniecznym przypadku metod eliminujących bądź minimalizujących negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Anteny linii radiowych i BTS`a.

Słońce wśród anten.

punkt Wykonujemy opracowania raportów oddziaływania na środowisko wszelkich urządzeń emisji radiowej zgodnie
z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.
"Prawo ochrony środowiska"
(Dz. U. Nr 62, poz. 627)
i pozostałymi obowiązującymi
aktami prawnymi.

linki

NA WSZYSTKIE PAŃSTWA PYTANIA ODPOWIEDZĄ NASI SPECJALIŚCI. KONTAKT TEL. (0-12) 657 11 70 lub E-MAIL.